CLIMATIZARE CASĂ

Prin climatizare casă se înţelege alegerea şi instalarea celor mai bune sisteme de încălzire sau răcire şi ventilaţie, astfel încât să se asigure temperatura optimă şi umiditatea normală necesare unui trai normal. Omul se simte bine şi poate avea randament în tot ceea ce face doar atunci când temperatura mediului în care se află îi este pe plac şi nu îl agresează în niciun fel.

Prin instalarea sistemelor de climatizare casă se vizează surse de căldură pe tipul iernii şi surse  de aer rece pe timpul verii. Clima ţării noastre este extrem de capricioasă, fapt pentru care încă ne aflăm în stadiul în care majoritatea caselor beneficiază de sisteme diferite pentru fiecare funcţie. Astfel, în cele mai multe case asigurarea căldurii iarna se face cu ajutorul centralelor, iar aerul se răceşte vara prin instalarea de aparate şi sistemelor de aer condiţionat.

Din cauza verilor din ce în ce mai toride cu care ne confruntăm, s-a ajuns în situaţia în care aproape orice casă este dotată cu sisteme de ventilaţie şi de aer condiţionat.

În funcţie de modalitatea de răcire aleasă, acestă etapă a amenajării unei case se poate realiza ulterior finalizării construcţiei casei, sau impune montarea încă din timpul lucrărilor de construcţie.

Astfel, atunci când se caută soluţii pentru asigurarea unor veri răcoroase se poate alege între mai multe variante.

Aparatele de aer condiţionat par a fi cele mai accesibile şi la îndemâna oricui, fiind relativ uşor de montat, simplu de manevrat şi de întreţinut. Însă pentru ca aparatul ales să fie cel potrivit şi să asigure răcirea dorită, ar trebui ţinut cont de următoarele aspecte.

În primul rând trebuie stabilite locurile în care vor fi montate aparatele de aer condiţionat. Astfel se va putea stabili ce capacitate ar trebui să aibă sistemele pentru a pute acoperi întreaga arie. Una dintre regulile de bază valabilă atât pentru aerul rece cât şi pentru cel cald, este aceea conform căreia sursa de aer rece sau cald ar trebui situată în faţa ferestrelor sau a altor surse de aer, acesta fiind locul în care se realizează transferul de aer cald-rece. Poziţionate astfel, aceste sisteme ajută să se ajungă mai uşor la confortul termic dorit.

Înainte de a alege aparatul de aer condiţionat potrivit trebuie ţinut cont de volumul camerelor, orientarea acestora, dimensiunile ferestrelor, numărul pereţilor exteriori şi  materialele de construcţie folosite pentru pereţi, adică pentru baza pe care se va monta unitatea.

Pentru răcirea unei case cu mai multe încăperi este indicată instalarea câte unei unităţi în fiecare dintre ele. Nu se va putea răci o casă cu un aparat de aer condiţionat poziţionat pe un hol sau într-o singură cameră.

Echipa care va monta aparatul trebuie să ţină cont că unitatea exterioară nu poate fi poziţionată oriunde, ci necesită un spaţiu deschis, unde aerul să poată circula, un loc liber de cel puţin 10 cm în spate, 10 cm faţă de sol în cazul celor montate la nivelul solului şi 1m în faţă. De asemenea este nevoie să se asigure  o cale de acces pentru efectuarea reviziilor.

O altă condiţie pentru ca un aparat de aer condiţionat să poată funcţiona normal este cea de a asigura calea de absorbţie a aerului.

Odată stabilit orientativ unde se va monta unitatea din interior, se vor mai lua în calcul câteva reguli, astfel încât aparatul să funcţioneze la capacitatea pentru care a fost proiectat şi să nu prezinte un pericol pentru activitatea din interiorul casei. Astfel o unitate din interior se va poziţiona la cel puţin un metru distanţă faţă de surse de căldură sau de aburi, de lămpi cu aprindere electronică sau de aparate de radio sau televizoare, evitându-se interferenţele.

În funcţie de toate aceste date se va alege aparatul de aer condiţionat potrivit şi se va alege poziţionarea cea mai bună, evitându-se străpungerea stâlpilor, grinzilor sau a pereţilor de rezistenţă, pentru a nu afecta structura de rezistenţă a casei.

Acest tip de  aparate necesită o atenţie deosebită în ceea ce priveşte scurgerile de apă, starea conductelor de agent frigorific şi zgomotul pe care îl produc. Verificarea totală a aparatului se va face lunar, doar de către specialişti.

Răcirea aerului din casă se poate realiza şi prin sisteme complexe, realizate din unităţi de mare capacitate şi un labirint de tuburi sau ţevi montate în pereţi sau în tavan, acoperind toate încăperile dintr-o clădire. Este tipul de răcire destul de rar adoptat pentru case de mici dimensiuni. Gurile de aer sunt prevăzute cu grilaje reglabile ca traiectorie, însă temperatura este dată doar de unitatea centrală. Aceste unităţi sunt montate într-un loc sigur în afara casei. Acest tip de răcire necesită o verificare periodică atât a unităţii, cât şi a tubulaturii pe care circulă aerul.

O casă poate beneficia de o răcire a aerului şi prin asigurarea unei bune ventilaţii. Prin instalarea unui sistem de ventilaţie controlată, constând în montarea de ventilatoare care conduc aerul spre fiecare cameră,  se asigură schimbul de aer între exterior şi interior. Este un sistem care începe să nu se mai potrivească temperaturilor mari pe care le parcurgem pe timpul verilor toride, însă este indicat pentru zonele mai răcoroase.

Termenul de climatizare casă face referire şi la încălzirea pe timpul iernii. Climatizare casă nu înseamnă doar răcirea aerului, ci şi încălzirea.

Cel mai des folosit  sistem  de încălzire a locuinţelor este cel prin calorifere. Acestea sunt  poziţionate în fiecare cameră, de regulă, sub ferestre, iar capacitatea acestora se stabileşte în funcţie de suprafaţa pe care trebuie să o încălzească.

Sursa de energie termică va fi asigurată prin instalarea unei centrale termice. Şi în cazul alegerii şi montării unei centrale se impune respectarea anumitor reguli. Capacitatea centralei va fi aleasă în funcţie de numărul de calorifere care vor fi racordate la aceasta. Doar aşa se va putea asigura temperatura dorită şi buna funcţionare a centralei. Poziţionarea centralei cere anumite condiţii. Locul de amplasare va fi ales lângă o gură de aer, existând posibilitatea de ventilaţie. De asemenea, locul poziţionării este ales astfel încât să se poată monta fără mari modificări coşurile de evacuare.

Energia termică pe care o asigură o centrală se obţine prin arderea sursei cu care este alimentată şi pentru care este concepută. Astfel centralele termice pot funcţiona cu gaz metan sau lichefiat, păcură, lemn, biogaz, energie eoliană sau energie solară.

O centrală termică va putea fi montată doar dacă are aviz ISCIR, dacă se află în tremen de valabilitate şi întruneşte toate condiţiile de siguranţă specificate în avizul ISCIR. Alegerea şi montareaunei centrale termice va fi efectuată doar de către specialişti, aceştia fiind cei care vor face şi verificările anuale.

O variantă destul de apreciată în ultimul timp este încălzirea prin pardoseală. Funcţionează pe acelaşi principiu ca şi sistemul de calorifere, însă acestea sunt înlocuite cu un sistem de încălzire tip tubulatură care conduce căldura de la centrală prin podea înspre fiecare încăpere. Montarea acestui sistem se face pe şapă şi poate fi acoperit cu orice tip de pardoseală. Avantajele încălzirii prin pardoseală sunt multe. În primul rând se eliberează spaţiul pe care l-ar fi ocupat caloriferele, asigură o încălzire uniformă şi constantă, nu emană praf şi asigură un consum redus de energie.

Clima ţării noastre impune o atenţie sporită acordată climatizare casă. Diferenţele mari de temperatură dintre iarnă şi vară, fac destul de grea misiunea de a găsi o singură sursă eficientă atât pentru aer cald, cât şi pentru aer rece. Din acest motiv, majoritatea caselor sunt prevăzute atât cu surse de anergie termică, cât şi cu surse de aer rece. Astfel se poate asigura confortul din interior, atât iarna, cât şi vara.

În ambele cazuri, alegerile făcute se bazează pe datele fiecărei case în parte, asigurându-se astfel o bună funcţionare a aparatelor şi sistemelor achiziţionate, eficienţa acestora şi confortul interioarelor unde sunt montate.

Climatizare casă reprezintă un aspect extrem de important, confortul locuitorilor, calitatea vieţii şi randamentul acestora, depinzând foarte mult de temperatura mediului ambiant.